EMAUS – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Świadectwa

Świadectwo z działania Pana Jezusa w życiu Anny – zarejestrowane podczas Mszy Świętej z Modlitwą O Uzdrowienie . Sanktuarium Krzyża Świętego w Olecku – 09.11.2019 r.
Świadectwo z działania Pana Jezusa w życiu Michała- zarejestrowane podczas Mszy Świętej z Modlitwą O Uzdrowienie . Sanktuarium Krzyża Świętego w Olecku – 10.10.2019 r.
Świadectwo z działania Pana Jezusa w życiu Honoraty i córki Anety- zarejestrowane podczas Mszy Świętej z Modlitwą O Uzdrowienie . Sanktuarium Krzyża Świętego w Olecku – 09.02.2019 r.
Świadectwo z działania Pana Jezusa w życiu Marty i jej rodziny- zarejestrowane podczas Mszy Świętej z Modlitwą O Uzdrowienie . Sanktuarium Krzyża Świętego w Olecku – 09.02.2019 r.
Świadectwo Piotra- zarejestrowane podczas Mszy Świętej z Modlitwą O Uzdrowienie . Sanktuarium Krzyża Świętego w Olecku – 09.02.2019