EMAUS – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Spotkanie 2019-11-28

Rozważanie Słowa Bożego podczas spotkania Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Emaus ” w Olecku zarejestrowane w dniu 28.11.2019 r

Temat -Miłość Pierwotna – część -4

Ap, 2, 8-11

List do Kościoła w Smyrnie
8 Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz:
To mówi Pierwszy i Ostatni,
który był martwy, a ożył:
9 Znam twój ucisk i ubóstwo –
ale ty jesteś bogaty –
i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami,
a nie są nimi, lecz synagogą szatana.
10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał.
Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia,
abyście próbie zostali poddani,
a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni.
Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci wieniec życia.
11 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Zwycięzcy śmierć druga