EMAUS – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Spotkanie 2019-11-21

Rozważanie Słowa Bożego podczas spotkania Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Emaus ” w Olecku zarejestrowane w dniu 21.11.2019 r
Temat -Zapowiedź Upadku Miasta


Łk 19, 41-44
41 Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim 42 i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. 43 Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. 44 Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».